Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 24 mai 2018

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link .

1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale administratorului imowi.ro, cu sediul in Romania, Constanta, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet imowi.ro. („Site-ul”)

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

2.1. Daca sunteti vizitator al Site-ului, administratorul imowi.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact (numele si prenumele, adresa de email), in masura in care ne contactati in acest fel.

2.2 Cand lasati un comentariu pe blog si furnizati e-mail-ul. Acesta este folosit automat de site pentru a va notifica cand apar comentarii noi.

3. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3.1 Prelucram date in scopul efectuarii diverselor analize de trafic, marketing, raportari privind modul de functionare a Site-ului, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al administratorului imowi.ro de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3.2 Prelucram date (doar adresa de email) pentru a notifica utilizatorii care comenteaza pe blog de aparitia unor comentarii noi.

Temei: Imbunatatirea experientei utilizatorilor pe site legat de articolele la care au comentat si care prezinte interes pentru acestia.

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, administratorul imowi.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul imowi.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina imowi.ro in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului
– in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre [detinatorul website-ului] prin intermediul Site-ului
– pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
– atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre [detinatorul website-ului] pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre [detinatorul website-ului], conform celor descrise in prezentul document
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea [detinatorul website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate – datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre [detinatorul website-ului] a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
– dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
– in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare
– in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa preva leze
– in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
– in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale
– datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, [detinatorul website-ului] sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

– dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
– persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor
– prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre [detinatorul website-ului] catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege
– dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos
– in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al [detinatorul website-ului] sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care [detinatorul website-ului] poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
– in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office.imowi@gmail.com

TOP